top of page

Korps Mariniers

Een handvol van 1500 man waren actief op de Hare Majesteit schepen en in de voormalige koloniën. Het voorrecht wil dat ik opgegroeid ben met een grootvader die als beroepsmarinier in 1892 diende op Atjeh in de Indische archipel. Mijn grootvader was een begrip in het Korps, hij was klein maar ongelooflijk dapper. Hij heeft mij verhalen verteld over zijn actieve periode, en ook zijn schelmenstreken. Rond 1955 heeft hij in de krant een jaar lang wekelijks zijn memoires Qua Patet Orbis verteld, dat heeft grote indruk op mij gemaakt. Hij was op hoge leeftijd nog een vechtersbaas, en was een groot aanhanger van Ramon Westerling (alias de Turk). Ik had het voorrecht aanwezig te zijn bij zijn laatste ademuitstoot. Met 16 jaar hield ik zijn hand vast en die voel ik nog steeds. Hij is op 7 dagen na 100 jaar geworden. Uit respect voor mijn grootvader en het Korps Der Mariniers, heb ik besloten het museum Stichting Militair-Mobiel-Depot op te richten. Zelf ben ik met regelmaat actief met het korps, ben volledig inzetbaar met als daarom een verzoek wordt voor gedaan. Het histories materiaal staat voor hen volledig beschikbaar, ook bij de vele evenementen met zieke kinderen waar het korps jaarlijks een grote rol in speelt. De stichting is actief met historische optochten en geeft rondleidingen aan Veteranen-scholen- bedrijven. Zo lang ik nog heb, zal de stichting zich inzetten, en een bijdrage leveren voor goede doelen.

bottom of page